Toimimme kumppanien kanssa ja uskomme siihen, että jokaisella osa-alueella on omat ammattilaiset. Haemme jatkuvasti myös uusia kumppaneita eri osa-alueilta.

 

Asuntojen suunnittelu vaatii erityisosaamista. Kumppanimme Huttunen-Lipasti Arkkitehdit on tehnyt asuntontosuunnittelua jo 17 vuoden ajan. Suunnittelu vaatii jatkuvaa uudistumista ja yhteistyö Convertan kanssa tuo uutta kulmaa etenkin asuntojen sisällä tapahtuvaan suunnitteluun.

Suunnittelutoimisto Pienet neliöt on erikoistunut asumisen tilojen toiminnalliseen suunnitteluun ja konsultointiin. Pääosassa ovat erikokoiset kaupunkiasunnot, niin uudiskohteet kuin vanhemmatkin asunnot. Asuntomuutosten arkkitehti- ja tilasuunnittelun lähtökohtana on asukkaiden yksilölliset toiveet sekä niiden sovittaminen rakennuksen arkkitehtuuriin ja asunnon ominaispiirteisiin. Tilaratkaisuja punnitaan asunnon elinkaari ja muuttuvat tilantarpeet huomioiden.